KOZPN: Wybory w Koszalinie. Prezes AP Kotwica Kołobrzeg Członkiem Zarządu.

Wczoraj, tj. 09.12.2017r. w Koszalinie odbyło się Walne Sprawozdawcze Wyborcze Zebranie Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koszalinie.

Zaplanowane na pierwszy termin obrady nie odbyły się. Powodem był brak kworum na godz. 10 00. Obrady rozpoczęły się o godz. 10 30, zgodnie z informacją przesłaną do wszystkich klubów. Należy podkreślić, że frekwencja była bardzo wysoka. Do auli Politechniki Koszalińskiej przybyło 157 delegatów z klubów piłkarskich, co stanowi 96 procent.

Wybory na Prezesa wygrał ustępujący, a zarazem ubiegający się o kolejną kadencję, Grzegorz Maciejasz, który uzyskał 97 głosów ważnych. Jego kontrkandydat, Sebastian Basiejko otrzymał 57 głosów ważnych.

Jest nam miło zakomunikować, że do 14 – to osobowego składu Zarządu KOZPN został wybrany Prezes AP Kotwica Kołobrzeg, Rafał Łasecki. Po ogłoszeniu wyników poprosiliśmy go zdanie komentarza:

AP: Jak odebrał Pan wyniki wyborów na Członka Zarządu ?

RŁ: Chciałem podziękować tym delegatom, którzy głosowali za moją kandydaturą. To nie tylko moja zasługa, ale wszystkich którzy działają w naszej akademii, trenerom, rodzicom i zawodnikom. Widać, że owocne siedem lat pracy z dziećmi i młodzieżą jest widoczne w regionie. Na pewno będąc we władzach związku będę chciał wykorzystać to doświadczenie. Raz jeszcze dziękuję za oddanie na mnie głosów, ponieważ sporym zaskoczeniem było dla mnie to, że zostałem zgłoszony do wyborów.

AP: Dziękujemy za rozmowę.

Sponsorzy Akademii