PREZES ZARZĄDU

Rafał Łasecki /tel. 503 044 535/

WICEPREZES ZARZĄDU

Rubina Kosmala /tel. 600 539 179/

SEKRETARZ

Krzysztof Maćkula

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Patrycja Juszczak
Ireneusz Dłużyński

KOMISJA REWIZYJNA

Marta Skubisz

Krzysztof Barszczewski

Agnieszka Stachura