05 marca br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg. Szczegóły poniżej. Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z Porządkiem Walnego Zebrania.

 

 

 

Do Członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg

Zarząd Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg zawiadamia i zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 05.03.2018r. o godzinie 17.00 – I termin, 17.30 – II termin, w sali konferencyjnej (trybuna A) na Miejskim Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu .

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg
w dniu 05.03.2018

 1. Przywitanie zebranych gości i otwarcie Walnego Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta,
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków,
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Uzupełnienie zarządu o 1 członka, przyjęcie propozycji kandydatur do Zarządu i  przedstawienie kandydatów,
 7. Wybór Członka Zarządu – podjęcie uchwały,
 8. Uzupełnienie komisji rewizyjnej o 1 członka, przyjęcie propozycji kandydatur do Komisji Rewizyjnej i przedstawienie kandydatów,
 9. Wybór Członka Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały,
 10. Wolne wnioski, dyskusja,
 11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem, Zarząd AP Kotwica Kołobrzeg.